���������������������������

ปิดบล็อค(26/12/2008)

posted on 26 Dec 2008 22:13 by johnyco

 

 
 

 

ตามนั้นครับ...

 

เกิดเรื่องขึ้นมากมาย ที่ดี และไม่ดี...

 

ซักวัน ผมคงจะกลับมาเขียนบล็อค...เมื่อไหร่ ไม่รู้ครับ..แต่ไม่ใช่ชื่อนี้

 

ไม่ใ่ช่บล็อคนี้แน่นอน..

 

ขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกคนจริงๆครับ ขอบคุณจริงๆ...

 

เมื่อซักวัน ผมมีบ้านใหม่ ผมจะบอกนะครับ......

 

รัก Johny Co